Kontakt

Montek Prace Wysokościowe Tomasz Kowalczyk

503 710 521
biuro@montek.pl
Czechowicka 29, 04-218 Warszawa

Dane identyfikacyjne

NIP 1132377481
REGON 145817817